Program Tahfiz

Madrasah Tahfiz Jamiul Ulum mensasarkan program tahfiz kepada semua pelajar yang layak menghafaz. Mereka diberi pendedahan dengan ilmu tajwid dan membetulkan bacaan didalam Kelas Nazirah sekurang-kurangnya 5 bulan sebelum layak menghafaz. Pelbagai kriteria menjadi ukuran sebelum pelajar memasuki kelas tahfiz.
Madrasah Tahfiz Jamiul Ulum meletakkan tempoh tiga tahun bagi setiap pelajar mulai dari hari pertama masuk ke Kelas Tahfiz untuk menghafaz 30 Juzuk Al-Quran dengan sasaran setahun 10 Juzuk.

Madrasah Tahfiz Jamiul Ulum meletakkan tempoh tiga tahun bagi setiap pelajar mulai dari hari pertama masuk ke Kelas Tahfiz untuk menghafaz 30 Juzuk Al-Quran dengan sasaran setahun 10 Juzuk.

Syarat Kemasukkan

• Mempunyai minat yang mendalam untuk menjadi huffaz
• Boleh mengikut peraturan dan sistem pembelajaran tahfiz
• Mampu membaca al-quran dengan baik
• Berumur di antara 10 hingga 17 tahun
• Mampu berdikari & lulus temuduga
• Lelaki