Madrasah Tahfiz Jamiul Ulum telah ditubuhkan pada 01 January 2019

Madrasah Tahfiz Jamiul Ulum di No.24 Jalan Gapi 2a/11, Antara Gapi, 48200 serendah, Selangor. Madrasah ini dari sudut pengambilan pelajar, pengurusan dan pentadbiran serta urusan pembangunan dan insrastruktur di bawah pimpinan Mohd Zaki Yamani Bin Mohd Zainudin.

Madrasah ini kini berada dalam landasannya di bawah pimpinan Mohd Zaki Yamani Bin Mohd Zainudin untuk terus membawa halatuju madrasah sebagai tempat melahirkan para hafiz yang bertaqwa dan akan berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara. Madrasah ini sudah tentu tidak dapat terbangun tanpa kerjasama yang padu, bantuan orang ramai, jabatan kerajaan, syarikat swasta atau orang perseorangan yang sentiasa membantu samada dalam bentuk sokongan moral atau kewangan. Semoga dengan jariah yang dilakukan oleh semua yang telah terlibat atau akan terlibat dalam membangun Madrasah ini akan mendapat pengampunan Allah serta keredhaanNya.