Pengajian Tahfiz Sepenuh Masa

Madrasah Tahfiz Jamiul Ulum meletakkan tempoh tiga tahun bagi setiap pelajar mulai dari hari pertama masuk ke Kelas Tahfiz untuk menghafaz 30 Juzuk Al-Quran dengan sasaran setahun 10 Juzuk.

Apa yang ditawarkan

  • Suasana pembelajaran yang kondusif, santai & fleksibel
  • Pengajian asas fardhu ain

Syarat Kemasukkan

  • Mempunyai minat yang mendalam untuk menjadi huffaz
  • Boleh mengikut peraturan dan sistem pembelajaran tahfiz
  • Mampu membaca al-quran dengan baik
  • Berumur di antara 10 hingga 17 tahun
  • Mampu berdikari & lulus temuduga
  • Lelaki