• Mempunyai minat yang mendalam untuk menjadi huffaz
• Boleh mengikut peraturan dan sistem pembelajaran tahfiz
• Mampu membaca al-quran dengan baik
• Berumur di antara 10 hingga 17 tahun
• Mampu berdikari & lulus temuduga
• Lelaki